Innowacyjny system instalacji
kabli elektroenergetycznych nN/SN/WN
w rurach osłonowych i rurociągach kablowych

Oferta

Oferta skierowana jest inwestorów planujących budowę kabli elektroenergetycznych, operatorów systemów dystrybucyjnych energię elektryczną, właścicieli i zarządców dróg publicznych oraz firm wykonawczych sieci elektroenergetycznych.

Zasada działania

Technologia WATUCAB, jest nowatorską metodą instalacji kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć z wykorzystaniem rurociągów kablowych, będącą połączeniem korzyści z przepychania oraz wdmuchiwania hydraulicznego kabli elektroenergetycznych.

Kabel elektroenergetyczny jest wprowadzany do rurociągu kablowego za pomocą urządzenia poddającego wyposażonego w zestaw trzech rolek popychających oraz głowicy do której doprowadzana jest woda pod ciśnieniem. Na zaciągany kabel montowany jest wodoszczelny tłoczek, który pod wpływem różnicy ciśnienia wody wytwarza siłę ciągnącą. Zastosowanie trzech rolek popychających służy do wspomagania procesu zaciągania kabla.

Użycie  wody jako ośrodka transportującego kabel powoduje zmniejszenie tarcia kabla o ściankę rury osłonowej co wpływa na wydłużenie odcinków zaciąganych kabli elektroenergetycznych w stosunku do tradycyjnych metod jakimi są np. zaciąganie poprzez linkę ciągnąca lub rolki popychające. Powyższa technologia jest przyjazna środowisku. Opisany proces cechuje się bardzo niskim zużyciem wody używanej do procesu zaciągania, która może być w większości odzyskana.
Powyższa technologia wraz z urządzeniem i akcesoriami do instalacji kabli elektroenergetycznych zostały opracowane i opatentowane przez firmę Plumettaz SA z siedzibą w Szwajcarii (Patent EP 1456923, Patent  US 20090256124, Patent EP 1518307). Technologia ta jest unikalna na rynku Polskim.

Cechy i zalety

Technologia Watucab oferuje kilka istotnych korzyści w porównaniu do innych metod instalacji kabli wysokiego napięcia:
 1. instalacja z wykorzystaniem jednego stanowiska roboczego;
 2. instalacja w rurociągach o skomplikowanej topologii;
 3. ograniczenie negatywnego oddziaływania na konstrukcję kabla;
 4. ograniczenie ilości muf (długość pojedynczego odcinka kabla powyżej 3 km);
 5. ograniczenie pośrednich i narożnych studni i komór kablowych;
 6. duża szybkość instalacji (do 20m/min);
 7. możliwość wielokrotnej instalacji z jednego stanowiska kolejnych odcinków kabla (dotychczasowe realizacje powyżej 20km).
W oparciu o doświadczenia z dotychczas przeprowadzonych realizacji przez firmę Plumettaz SA, opisana technologia umożliwia uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie ilości komór łączeniowych nawet o 60% w stosunku do tradycyjnych metod instalacji kabli elektroenergetycznych. Oszczędności w kosztach pracy są nie mniej znaczące, tj zastosowanie technologii Watucab pozwoliło na redukcję robocizny o 54% w przyjętej jednostce osobodni.
Poza wymienionymi kosztami bezpośrednimi, należy odnotować, że skrócenie czasu instalacji pozwala na ograniczenie kosztów pośrednich, takich jak:
 • zajęcie nieruchomości (dzierżawa, odszkodowania),
 • zajęcie i zabezpieczenie pasa drogowego (organizacja ruchu na czas budowy),
 • ochrona i ubezpieczenie majątku,
 • inne nie wymienione wynikające z uwarunkowań lokalnych lub wydanych decyzji administracyjnych.


Obszar zastosowań

Technologia Watucab sprawdza się najlepiej w obszarach, gdzie występują trudności w układaniu kabli metodami tradycyjnymi lub wywołujące duże skutki ekonomiczne. Są to obszary:
 • silnie zurbanizowane;
 • ochrony przyrody takie jak parki krajobrazowe, rezerwaty, parki narodowe itp.;
 • tereny prywatne (mające wpływ na odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości, czy koszty związane z czasem realizacji inwestycji);
 • przekroczenia rzek, jezior i lasów.